U heeft uw zonnepanelen uitgekozen en behaalt maandelijks een goed rendement, alleen is nog onduidelijk hoelang het duurt voordat uw investering is terugverdient. Om erachter te komen hoelang de terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem is staat hieronder een gemakkelijke berekening die bestaat uit drie stappen.

Uw terugverdientijd van het zonnepanelensysteem kunt u als volgt berekenen;

  1. Kosten zonnepanelensysteem.
  2. Vervanging onderdelen.
  3. Behaald rendement.


1. Kosten zonnepanelensysteem.

Om te berekenen hoelang de terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem is, dient u eerst na te gaan wat de totale kosten zijn van het zonnepanelensysteem. De kosten bestaan uit de aanschafkosten van de onderdelen van het zonnepanelensysteem en de installatiekosten. Wanneer u de totaalkosten van uw zonnepanelensysteem weet kunt u verder met de volgende stap.


2. Vervanging onderdelen.

De levensduur van de verschillende onderdelen van het zonnepanelensysteem verschillen. Er moet dus rekening gehouden worden met de vervanging van verschillende onderdelen, deze extra kosten dient u ook mee te nemen in de berekening voor de terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem. Een omvormer dient eerder vervangen te worden dan de zonnepanelen omdat de omvormer 15 jaar meegaat en zonnepanelen 25 jaar.Onderdelen zonnepanelen

3. Behaald rendement.

Nu alle kosten bekend zijn kunt u nagaan hoeveel uw zonnepanelensysteem opbrengt. Door per jaar de opbrengst van het zonnepanelensysteem te berekenen kunt u nagaan in welk jaar u het gehele zonnepanelensysteem heeft terugverdient. U kunt dit gemakkelijk berekenen door de opbrengsten per jaar van de totale kosten te halen.


Op de volgende pagina kunt u een overzichtelijk voorbeeld vinden van de terugverdientijd voor uw zonnepanelensysteem: ‘’Besparen Verdienen Zonnepanelen’’


Partner

Zonnepanelen offerte