Uiteraard wenst u met uw zonnepanelensysteem het optimale rendement te genereren, en het is mogelijk om uw zonnepanelensysteem optimaal te gebruiken. Om u te helpen kunt u hier alle belangrijke informatie vinden over de factoren die het rendement van uw zonnepanelen beïnvloeden.


Berekenen rendement

De stroom die zonnepanelen leveren is niet gelijk aan de netstroom die binnen huishoudens en bedrijven gebruikt wordt. Om deze reden is het noodzakelijk de energie die uw zonnepanelen opleveren om te rekenen naar de gebruikelijke netstroom, dit kunt u gemakkelijk zelf doen. De zonnepanelen produceren een vermogen dat wordt uitgedrukt in Wattpiek, en deze dient omgerekend te worden naar de gebruikelijke netstroom KWh. De berekening kunt u gemakkelijk maken door het aantal Wattpiek te vermenigvuldigen met factor 0,85 om tot het aantal KWh te komen. Nu weet u hoeveel KWh stroom uw zonnepanelen opleveren. Er moet wel rekening gehouden worden met de factor omdat deze per locatie kan variëren, 0,85 is de gebruikelijke factor voor de berekening.Zonnepanelen

Garantie

Voor zonnepanelen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten garantie, beide garanties worden door de producent van de zonnepanelen aangeboden.
Voor zonnepanelen geldt een productgarantie van ongeveer tien jaar en voor omvormers ongeveer vijf jaar. Voor zonnepanelen bieden producenten ook een garantie op het behaalde percentage rendement dat de zonnepanelen behalen, dit wordt de opbrengstgarantie genoemd.
De opbrengstgarantie voor zonnepanelen is de eerste tien jaar 90 procent en tot 25 jaar 80 procent. De producenten bieden allen een verschillende garantie en het is dan ook noodzaak per merk de garanties te controleren, de bovengenoemde garanties zijn de meest gebruikelijke in de branche.


Zonnepanelen

Er zijn twee soorten zonnepanelen die u op uw dak kunt plaatsen. Er zijn monokristallijn zonnepanelen en polykristallijn zonnepanelen welke beiden verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Deze twee soorten zonnepanelen doorlopen een verschillend productieproces maar zijn wel gemaakt van dezelfde grondstof silicium. Het productieproces van de polykristallijn zonnepanelen is korter dan van de monokristallijn zonnepanelen, wat ervoor zorgt dat de polykristallijn zonnepanelen voordeliger zijn. Het productieproces wordt bij de polykristallijn zonnepanelen gestopt na het stollingsproces terwijl het productieproces van de monokristallijn zonnepanelen hier verder gaat. Hierbij worden alle individuele zonnecellen namelijk dezelfde richting opgelegd waardoor het zonnepaneel zuiverder is en een hoger rendement per oppervlak behaalt.


Omvormers

De omvormer is een belangrijk onderdeel van uw zonnepanelensysteem omdat deze ervoor zorgt dat de energie die uw zonnepanelen opwekken wordt omgezet in bruikbare energie voor uw huishouden of organisatie. Er is een groot aanbod omvormers verkrijgbaar op de markt waarbij verschillende merken en specificaties worden aangeboden. Het is belangrijk om uit het grote aanbod de juiste omvormer voor uw zonnepanelensysteem te vinden zodat u een optimaal rendement kunt behalen.


Wanneer u een omvormer voor uw zonnepanelensysteem zoekt is het belangrijk dat u zich realiseert dat de levensduur van een omvormer aanzienlijk lager ligt dan van zonnepanelen, het is dus noodzaak dat de omvormer wordt vervangen voordat de zonnepanelen aan vervanging toe zijn. Voor omvormers wordt uitgegaan van een levensduur van 15 jaar en voor zonnepanelen 25 jaar.Omvormers

Bij het grote aanbod omvormers wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen omvormers, de zuivere sinusomvormers en de gemodificeerde sinusomvormers. Een zuivere sinusomvormer produceert dezelfde golfstroom als het elektriciteitsnet wat gebruikt wordt binnenshuis. Hierdoor verloopt de overdracht van stroom op het elektriciteitsnet altijd vlekkeloos, dit is dan ook de reden dat de zuivere sinusomvormer duurder is.
Het verschil met de gemodificeerde sinusomvormer is dat hierbij een blokgolf wordt geproduceerd. De blokgolf van de gemodificeerde sinusomvormer beschikt over dezelfde frequentie als het elektriciteitsnet maar is minder gemakkelijk over te dragen op netstroom door de blokgolf. Toch levert deze blokgolf zelden problemen op bij de stroomoverdracht.
Bij uw keuze voor een omvormer moet u allereerst kijken of u net-gekoppelde zonnepanelen heeft. Net-gekoppelde zonnepanelen dienen namelijk verplicht op een zuivere sinusomvormer aangesloten te worden. Bij niet net-gekoppelde zonnepanelen is de keuze van een omvormer afhankelijk van de apparatuur die hierop aangesloten is. Apparatuur die aangesloten is met een elektromotor moet namelijk over een zuivere sinusomvormer beschikken om ruis te voorkomen.


Doe-het-zelf pakketten

De gemakkelijkste manier om te besparen op uw zonnepanelensysteem is door deze zelf te installeren. De installatie uitgevoerd door erkende professionals is verantwoordelijk voor zo’n 30 procent van de totale kosten van uw zonnepaneleninstallatie, dit is een mooi bedrag dat gemakkelijk bespaart kan worden.
Om het u nog gemakkelijker te maken zijn er volledige zonnepanelenpakketten verkrijgbaar, bij deze pakketten zitten alle onderdelen inbegrepen die u nodig zult hebben voor de installatie van uw zonnepanelensysteem. Alle onderdelen zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat u er zeker van bent dat uw zonnepanelensysteem een optimaal rendement behaalt.


Externe factoren rendement

Omgevingsfactoren waarin u de zonnepanelen plaatst zijn van grote invloed op het rendement dat u zult behalen met de zonnepanelen. Door zoveel mogelijk zonlicht op te vangen met de zonnepanelen zult u een zo hoog mogelijk rendement genereren. De factoren die invloed uitoefenen op het rendement van uw zonnepanelensysteem zijn; schaduwval, temperatuur, locatie en de hellingshoek.


Zonnepanelen moeten buiten schaduwvlakken geplaatst worden om meer zonlicht op te vangen en dus meer energie op te wekken. Ook de temperatuur van de zonnepanelen beïnvloed het rendement dat de zonnepanelen op zullen leveren, wanneer de zonnepanelen te warm worden zullen deze minder stroom opleveren. Dit is dan ook de reden dat de meeste zonnepanelen meer energie leveren op een zonnige lentedag dan op een hete zomerdag.
De plek waar de zonnepanelen geplaatst worden kan grote invloed uitoefenen op het rendement dat behaald wordt. Wanneer de zonnepanelen op het zuiden geplaatst worden vangen deze namelijk de meeste zonuren op, ook zuidwestelijke richting is een goede positie voor zonnepanelen.
Als laatste speelt de hellingshoek ook een rol bij de hoeveelheid energie die zonnepanelen produceren. Bij een hellingshoek van 36 graden vangen uw zonnepanelen het meeste zonlicht op en zullen het hoogste rendement behalen.


Partner

Zonnepanelen offerte