Het is gemakkelijk om financieel voordeel te behalen als consument wanneer u zonnepanelen aanschaft, hiervoor kunt u gebruikmaken van de BTW teruggave. U bespaart met uw zonnepanelensysteem al maandelijks kosten en met de BTW teruggave kunt u daarbij nog meer kosten besparen op uw investering. Hierbij krijgt u het gehele BTW bedrag terug dat u heeft betaald voor u zonnepanelensysteem, deze mogelijkheid is er sinds 8 november 2013. Om het BTW teruggave proces succesvol te doorlopen kunt u hier alle benodigde informatie vinden.


Voordeel consument


Voordeel door BTW teruggave

Om in aanmerking te komen voor BTW teruggave op uw zonnepanelensysteem dient u als consument aan een aantal verplichte eisen te voldoen. De grootte van het bedrag is afhankelijk van de investering die u in uw zonnepanelen heeft gedaan, u heeft de mogelijkheid om BTW terug te vragen voor zowel de aanschafkosten als de installatiekosten van uw zonnepanelensysteem.
Naast de BTW teruggave kunnen consumenten ook energie salderen bij de energieleverancier om extra opbrengst te genereren. Salderen houdt in dat de consument energie terug levert aan de energieleverancier en hier een vergoeding voor ontvangt.


BTW teruggave berekening

Het bedrag aan BTW dat u terugkrijgt is afhankelijk van uw situatie, hier dient u rekening mee te houden bij de berekening van uw BTW teruggave. De situaties die worden onderscheiden zijn de consumenten die zonnepanelen enkel gebruiken voor de opwekking van energie en de consumenten die naast de functie van energieopwekker zonnepanelen toepassen als dakbedekking.


Consumenten die zonnepanelen puur voor productie van energie gebruiken kunnen de voorbelasting voor de aanschaf en installatie van het zonnepanelensysteem in aftrek brengen bij de belastingdienst. Ook bij de BTW aangifte dienen deze vermeld te worden. Ook dient deze groep consumenten BTW te betalen over de energie die zij opwekken, dit BTW bedrag kunt u berekenen door na te gaan hoeveel energie u per periode saldeert.


In het geval dat de zonnepanelen zowel voor de opwekking van energie en als dakbedekking dienen wordt er een andere regeling gehanteerd. Deze groep consumenten voert gelijke handelingen uit als de groep consumenten die enkel zonnepanelen als energievoorziening gebruiken, maar omdat de zonnepanelen erkend worden als 50 procent privégebruik wordt er een ander BTW bedrag gerekend voor de teruggave. Zij krijgen namelijk niet het gehele BTW bedrag terug maar 33 procent BTW van de aankoopprijs en installatiekosten.


Eisen voor BTW teruggave

Allereerst moet u aangemeld zijn bij de belastingdienst als ondernemer om aanspraak te krijgen op BTW teruggave. Voor zonnepaneleneigenaren geldt dat zij onder de kleine-ondernemersregeling vallen, dit is een groot voordeel omdat zij geen BTW hoeven te betalen bij een bedrag tot €1.345,- per jaar. Consumenten die in het bezit zijn van zonnepanelen blijven in de praktijk altijd onder deze grens waardoor BTW betalen voor hen niet nodig is. Dit zorgt er ook voor dat consumenten geen administratieve verplichtingen hoeven te voldoen voor ondernemers na het eerste jaar.


Aspecten BTW teruggave

Voor zonnepanelen die vanaf 1 april 2013 zijn aangeschaft door consumenten geldt dat zij recht hebben op BTW teruggave. Het is wel nodig dat de eigenaar van zonnepanelen over de factuur van de aankoop en installatie beschikt waar de BTW afzonderlijk op vermeld staat.


De eerste stap die een consument moet nemen is zich aanmelden als BTW ondernemer bij de belastingdienst. Mocht u al energie salderen bij uw energieleverancier tegen een vergoeding dan staat u automatisch al geregistreerd als ondernemer bij de belastingdienst.


Als geregistreerd BTW ondernemer bent u verplicht om het eerste jaar periodiek administratieve taken te voldoen. Na het eerste jaar heeft u als BTW ondernemer de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om deze administratieve verplichtingen stop te zetten. Nadat u een akkoord heeft ontvangen van de belastingdienst hoeft u niet meer aan deze administratieve verplichtingen te voldoen.


Partner

Zonnepanelen offerte